Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (15. oktober 2021)

Simuliranje avtentične situacije z izdelavo naprave

Barbara Fir, OŠ Belokranjskega odreda Semič

Še vedno učite fiziko tako, da pridete v razred in rečete: Danes se bomo učili o…, pokažete nekaj demonstracijskih eksperimentov, naredite meritve, učenci pišejo, rišejo grafe,  računajo. Za večino dolgočasno, nesmisleno, nerazumljivo.  Kaj pa če bi začeli tako? V podjetju  Dobra igrača razpisujemo natečaj za najboljšo hidravlično igračo in vi ste bili izbrani, da jo načrtujete in izdelate. S simulacijo avtentične učne situacije postavimo učencem izziv, naučijo se reševati probleme, prevzemajo vloge znanstvenikov, raziskovalcev, tehnikov, oblikovalcev in drugih poklicev,  z namenom pridobivanja novega znanja, boljšega razumevanja fizikalnih pojavov in zakonov in nenazadnje tudi različnih možnosti predstavitev  svojega znanja. Razvijajo veščine sodelovanja, komuniciranja, iskanja virov, ustvarjalnosti, kritičnosti… Učijo se na svojih napakah,  učijo se drug od drugega, odkrivajo nove zakonitosti, izboljšujejo svoj izdelek in s tem napredujejo. Učitelj ostane v ozadju, saj je njegova vloga priprava scenarija, načrtovanje osmišljenih dejavnosti,  s katerimi bo dosegel cilje učnega načrta oz. jih velikokrat tudi presegel. Učitelj vzpodbuja, skupaj z učenci oblikuje kriterije uspešnosti, predvidi načine, kako bodo izdelke (naprave) predstavili, podaja povratne informacije. V prispevku predstavim še nekaj idej avtentičnih situacij, v katerih učenci izdelajo napravo in se podrobneje posvetim načrtovanju scenarija.