Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (15. oktober 2021)

Učenje z raziskovanjem sodobnih znanstvenih spoznanj v fiziki

Mojca Čepič, PEF UL

Fizika je znana kot nepriljubljen predmet, ki ga imajo radi le učenci in dijaki, ki so zelo nadarjeni, okolica pa jih pogosto označuje kot nekoliko čudne. Zakaj je tako, je vprašanje, ki zaposluje raziskovalce v fizikalnem izobraževanju že desetletja. Še posebej je zanimiv razkorak med aktivnimi fiziki in laično javnostjo, kamor lahko prištevamo tudi učence, ki predmeta ne marajo. Aktivni fiziki, učitelji in raziskovalci, imajo svoje področje radi, najdejo v njem mnogo zanimivega, zanimajo jih novosti v raziskavah, hkrati pa se čudijo, zakaj drugi, tudi njihovi učenci, katerim se trudijo predstaviti svoj pogled, tega ne delijo z njimi. Laična javnost pa nasprotno, kot srečujemo tudi v pandemičnem času, znanost odklanja, se z njo ne želi ukvarjati, je noče niti poskusiti razumeti in se zateka v spletnim novicam, ki se bolj naslanjajo na čustva kot na podatke. Ali je del krivde tudi na načinu poučevanja fizike? Morda. Obravnava tem je zato, da dopušča abstraktno matematično obravnavo pojavov, zavezana poenostavitvam in zanemarjanju okoliščin do te mere, da so rezultati pogosto v nasprotju z izkušnjami učencev. Najnovejše teme, ki se pri pouku obravnavajo, npr. moderna fizika in osnove relativnosti, so stare več kot sto let, raziskave na teh področjih pa niso več zelo žive.  Zato se učencem nujno pojavi vprašanje, ali je fizika sploh še aktualna, ali pa se učijo nekaj podobnega stari grščini? Sodobna znanstvena spoznanja redko najdejo pot v poučevanje fizike na preduniverzitetni ravni, na univerzitetni ravni so predstavitve sodobnih raziskav pogostejše na drugi stopnji in v doktorskih programih. Uvajanje sodobnih znanstvenih spoznanj v poučevanje je večplasten problem in zahteva sodelovanje raziskovalcev v osnovnih raziskavah, edukatorjev in učiteljev praktikov. V prispevku predstavljam potrebne korake, da se take vsebine v poučevanje vpeljejo, navajam nekaj uspešnih primerov in predstavim, katera vprašanja na interdisciplinarnih področjih so zanimiva v povezavi z uvajanjem novih znanstvenih spoznanj v poučevanje fizike.