Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (15. oktober 2021)

Uporaba spletne aplikacije Nearpod za utrjevanje kemijskih vezi pri osmošolcih

Monika Dobravc, OŠ Podčetrtek

V svojem prispevku želim prikazati uporabo spletnega orodja Nearpod pri pouku kemije v 8. razredu, obravnavana vsebina Ionske in kovalentne vezi – ponavljanje in utrjevanje. S prispevkom želim predstaviti orodje, ki je učitelju v pomoč tako pri klasičnem pouku, je pa odlično orodje tudi za izvajanje pouka na daljavo. Prednosti takšne uporabe je razvijanje digitalnih kompetenc naših učencev, obenem pa na atraktiven in zanimiv način učence pripraviti, da ponavljajo in utrjujejo usvojeno znanje o ionskih in kovalentnih vezeh. Samo orodje Nearpod je za vse uporabnike, tako učence, kot tudi nas učitelje, ne preveč zahtevno, kar pomeni, da ga zlahka osvojimo. Poleg omenjenega pa samo orodje ponuja paleto zanimivih aktivnosti, preko katerih lahko učenci usvajajo, utrjujejo in ponavljajo posamezne učne vsebine.