Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (15. oktober 2021)

Vpliv človeka na okolje

Alenka Gaberščik, BF UL

Zemlja je biogen planet saj živi organizmi s svojim delovanjem sooblikujejo razmere v atmosferi, hidrosferi in litosferi ter omogočajo nastanek tal oz. pedosfere. Tudi ljudje s svojim delovanjem vplivamo na delovanje našega planeta, vendar so naši vplivi večinoma negativni. Naš neposredni vpliv na druge vrste povzroča spremembe v zgradbi ekosistemov in posledično motnje v pretoku energije in v kroženju snovi, kar se odraža v spreminjanju okolja.  Poleg neposrednega vpliva na vrste so naši vplivi tudi posredni preko spreminjanja kakovosti okolja. Poglavitne dejavnosti, ki spreminjajo okolje vrst, so premeščanje vrst (vnos tujerodnih vrst), vnos in kopičenje različnih tujih (tudi strupenih) snovi v ekosistemih ter spreminjanje in uničevanje habitatov. Na primer s spreminjanjem naravnih površin v kmetijske in urbane površine zmanjšujemo kakovost krajine in jo drobimo, obenem pa negativno vplivamo na kakovost in količino rodovitnih tal. Tako na račun povečevanja proizvodnih storitev ekosistemov zmanjšujemo biotsko pestrost in obseg vseh ostalih ekosistemskih storitev. Ljudje posegamo tudi v geokemična kroženja, predvsem v kroženje ogljika, fosforja in dušika. Zaradi vpliva na kroženje ogljika se spreminjata ozračje in klima, zaradi prekomernega vnosa dušika in fosforja v kroženje pa prihaja do slabšanja kakovosti celinskih voda in oceanov. Neželene spremembe, ki smo jim danes priča lahko omilimo. Zato je potrebno dosledno upoštevanje naravnih zakonitosti, poznavanje zgradbe in razumevanje delovanja ekosistemov ter vzročno-posledičnih učinkov našega delovanja nanje, k čemur lahko pomembno prispeva prav biološko izobraževanje.