Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (15. oktober 2021)

Z igro do avtentičnega pouka tehnike in tehnologije

Ivan Dović, OŠ Trnovo

V predavanju bom opisal nekaj elementov avtentičnega pouka, ki jih vključujem v mojo prakso poučevanja tehnike in tehnologije in so se izkazali za zelo uspešne. Ena izmed definicij avtentičnega pouka govori o tem, da avtentično poučevanje dosežemo takrat, ko učenec začuti željo po aktivnem sodelovanju v učnem procesu. Ključno vprašanje zame kot učitelja je, kako vzbuditi to željo v učencih. Osredotočil se bom na štiri elemente, ki jih prepoznavam kot bistvene pri načrtovanju avtentičnega pouka: igra, možnost izbire, ustvarjalnost in aktualnost. Pri pouku tehnike in tehnologije lahko večina učenja poteka preko praktičnega dela in eksperimentiranja. Učenci dosegajo visoko stopnjo motivacije kadar jim ponudim izdelavo izdelkov, ki omogočajo igro. Enak učinek dosegam tudi kadar jim ponudim možnost izdelave različnih izdelkov, ki kljub svoji različnosti omogočajo realizacijo istih učnih ciljev in uporabo istih obdelovalnih postopkov. Pomembno vlogo igra tudi ustvarjalnost, ko lahko učenci do določene mere izdelajo izdelek po svojih zamislih. Reševanje problemov, s katerimi se učenci vsakodnevno srečujejo in izdelki, ki jih učenci prepoznavajo kot pomembne in zanimive, pa naredijo pouk aktualen. Z vključevanjem teh štirih elementov v načrtovanje pouka učenci niso zgolj visoko motivirani, ampak postanejo enakovreden partner v demokratičnem učnem procesu, kjer so njihovi interesi upoštevani in pomembni.