Medgeneracijska pravičnost pri ravnanju z okoljem

Dejan Meh Savič

Medgeneracijska pravičnost zahteva, da podnebno krizo jemljemo resno. Ne samo zaradi naših interesov, ampak tudi zaradi prihodnjih generacij. Podnebna kriza bo prihodnje ljudi prizadela bolj Podnebna kriza se že zdaj odraža v pogostejših in intenzivnejših vremenskih ekstremih, zmanjševanju biotske raznovrstnosti ter škodljivem vplivu na zdravje ljudi. Najhujše posledice pa prihajajo z zamikom nekaj desetletij in tudi stoletij. To pomeni, da bo kriza še bolj prizadela prihodnje ljudi, današnje mlade, ko bodo odrasli in tudi tiste ljudi, ki danes še ne živijo. Prihodnje generacije moramo obravnavati kot nam enake Medgeneracijska pravičnost zahteva spoštovanje pravic prihodnjih generacij do enakega dostopa do naravnih virov in zdravega okolja. Zahteva upoštevanje ne samo naših (trenutnih) potreb in interesov, temveč tudi interese prihodnjih ljudi. V nasprotnem primeru prihodnje generacije ne bodo imele možnosti, da bi se prilagodile na kaotično podnebje, kar lahko vodi v veliko človeških žrtev, v obsežno materialno škodo in v nepovratno uničenje naravnega okolja. Z našim ravnanjem prihodnjikom kažemo pot Medgeneracijska pravične politike naj zagotovijo, da bo življenje prihodnjih generacij bolj stabilno, bolj varno in tudi bolj trajnostno. Razvijemo lahko modele sonaravnega načina življenja in te modele prenašamo na prihodnje rodove kot civilizacijsko dediščino, ki jo je vredno razvijati in nadgrajevati.