Možnosti uporabe senzorjev Vernier pri obravnavi vsebin iz organske kemije

Branka Klemenčič, Jure Kuhar in Janja Pust, Gimnazija Novo mesto

Namen delavnice je prikazati možnosti uporabe nekaterih senzorjev Vernier pri obravnavi vsebin iz organske kemije. Udeleženci bodo na izbranih primerih laboratorijskega dela uporabili merilnik temperature tališča – Melt Station, polarimeter, GoDirect UV-VIS spektrofotometer, GoDirect pH meter,  GoDirect  merilnik temperature … Ker lahko nekatere senzorje povežemo s telefonim, je le-ta priporočen pripomoček. Prikazani bodo enostavni eksperimenti pri katerih lahko teoretično znanje povežemo z eksperimentalnimi dognanji, kar vodi do boljšega razumevanja obravnavane vsebine.