Napačne predstave v biologiji

Minka Vičar, ZRSŠ

Znanost je osnova za razumevanje našega delovanja, popolnoma odvisnega od delovanja najkompleksnejšega sistema na Zemlji – biosfere, ki nam zagotavlja obstoj. S prenosom znanja na nove generacije javna šola predstavlja most med znanostjo in napredkom civilizacije.

Mladi imajo raznoliko predznanje, ki lahko izvira iz njihovih izkušenj iz vsakdanjega življenja (npr. iz osebnih izkušenj, dogodkov, opažanj in dojemanja, iz vsakdanje uporabe tehničnih izrazov ali iz socialnih sredin in medijev) ter iz šole (npr. iz predhodnega poučevanja in učenja, uporabe virov in podobno). Pri učenju se lahko pojavijo težave z razumevanjem novega znanja, ko se to ne sklada z njihovim predznanjem, prepričanji in predstavami. Pogosto gre za naivna prepričanja, vrzeli v znanju in napačne predstave in nanje vezano razmišljanje o delovanju življenja. V napačnih predstavah se lahko zrcalijo tudi zgodnji poskusi razlag življenjskih procesov (npr. pred evolucijsko teorijo). Ko imajo učenke/učenci težave z razumevanjem obravnavanega biološkega koncepta, je potrebno raziskati vzroke, izbrati pristope in načrtovati izvedbo pouka tako, da se odkrite napačne predstave preseže oz. nadomesti z razumevanjem veljavnega znanstvenega koncepta. Na delavnici se bodo udeleženke/udeleženci seznanili s pristopi za odkrivanje in preseganje napačnih predstav in izmenjali/-le izkušnje, kako s preseganjem napačnih predstav učenkam/učencem omogočajo razumevanje novega znanja. Delavnico bomo zaključili z razpravo in predlogi za zmanjšanje pojavljanja napačnih predstav v biološkem izobraževanju.