Nič v smeti – učne dejavnosti za zmanjšanje odpadne in zavržene hrane

Irena Simčič, ZRSŠ, Laura Javoršek, OŠ Ob Rinži in Tina Hribar, OŠ Dragomelj

Zavržena hrana je eden resnejših izzivov današnje družbe. Dejstvo je, da s sabo nosi visoko finančno, etično in okoljsko ceno. Čeprav je ozaveščenost o problematiki zavržene hrane vse večja, še vedno med odpadki konča ogromna količina neporabljene, pretečene ali celo sveže hrane. Izobraževalne ustanove pri tem nismo nobena izjema, saj ustanova s 400 mladimi, zavrže tudi več kot 800 kg hrane mesečno. Ključno je, da se zavedamo, da smo del težave, zatorej moramo biti tudi del rešitve. Na delavnici boste spoznali konkretne rešitve, dejavnosti in dobre prakse slovenskih osnovnih in srednjih šol, ki so uspele količino zavržene hrane zmanjšati tudi do 90 %. Predstavili vam bomo akcijsko usmerjeno pedagoško metodologijo, s katero lahko pri mladih razvijate kritično mišljenje, znanje in usposobljenost, da postanejo globalni državljani, in da sprejmejo nove vedenjske vzorce na področju pre(hrane). Z vami bomo delili tudi gradivo, ki so ga pripravili tako učitelji, kot dijaki in učenci, ki ga boste lahko uporabili v vaši ustanovi.