Z raziskovalnim poukom do učenja vsebin ekologije

Iztok Tomažič in Jure Mravlje, BF UL

Pri pouku naravoslovja in biologije so vsebine ekologije in vplivov človeka na okolje pogosto pomanjkljivo vključene ali pa so celo obravnavane kot obrobne vsebine. Iz intervjujev z učitelji smo ugotovili, da mnogokrat teh vsebin ne predelajo (v celoti). Ekologija pa je kot panoga biologije, ki se ukvarja s proučevanjem odnosov med organizmi in okoljem, ključna za razumevanje delovanja ekosistemov in predstavlja podlago za opredeljevanje glede varstva narave in okolja ter za pro-okoljsko delovanje posameznika. Preučevanje ekoloških zakonitosti lahko v šoli izvedemo tudi praktično, da učenci in dijaki na konkretnih primerih gradijo znanje in oblikujejo pozitivna stališča, ki lahko vodijo do ustreznega pro-okoljskega vedenja/delovanja. Na delavnici bova avtorja predstavila izbrane praktične primere iz ekologije, ki jih lahko ob ustreznih prilagoditvah uporabimo na različnih nivojih šolanja (glavni pojmi, ki bodo obravnavani: avtotrofi, heterotrofi, pretok energije, kroženje snovi, prehranjevalne verige, prehranjevalni spleti, biomasa). V luči spreminjanja učnih načrtov bo razprava tekla tudi o povezovanju vsebin ekologije s cilji trajnostnega razvoja, skrbi za zdravje ter razvijanja digitalnih kompetenc posameznika. Glede slednjih bomo v delavnico vključili predmetno (naravoslovno) specifična digitalna orodja, ki omogočajo kakovostno izvedbo praktičnega dela v šoli.