Od besed k dejanjem: zmanjševanje okoljske/podnebne anksioznosti pri učencih/-ka – spoznanja okoljevarstvene psihologije

Polona Kalc, Univerzitetni klinični center Jena, Nemčija

Okoljevarstvena psihologija je interdisciplinarno raziskovalno področje, ki se ukvarja s preučevanjem človekovega odnosa do naravnega okolja z namenom njegovega ohranjanja. Relevantnost psihološkega naslavljanja okoljskih tem se odraža v hitrem širjenju spoznanj, v zadnjem času zlasti na področju med mladimi naraščajočih okoljske- (angl. eco-anxiety) in njej podredne podnebne anksioznosti (angl. climate anxiety), ki sta definirani kot kronični strah oz. stiska glede realne grožnje podnebnih sprememb in ostalih problemov degradacije okolja. Namen prispevka je predstaviti psihološka spoznanja o okoljski/podnebni anksioznosti s poudarkom na šolskem prostoru in učitelje seznaniti z možnostmi za naslavljanje omenjenih tem v razredu.