Od sladoleda do rje: (ne)razumevanje fizikalnih in kemijskih sprememb?

Janja Majer Kovačič, FNM UM

Preučevanje snovi in njenih lastnosti je pomemben vidik naravoslovnega izobraževanja ter temeljni del kemije in fizike. Snovi se zaradi vpliva številnih dejavnikov spreminjajo, lahko vplivajo druga na drugo in medsebojno reagirajo. Raziskovanje realnih primerov snovnih sprememb vzpodbuja radovednost do sveta in željo, da bi izvedeli več o znanosti, ki stoji za vsakodnevnimi pojavi. Pogosto učenci, kljub formalnemu poučevanju, snovne spremembe težko definirajo kot fizikalne ali kemijske, in jih pogosto zamenjujejo. Razumeti razlike med povsem fizikalnimi procesi kot je taljenje sladoleda ter snovnimi spremembami, ki se dogajajo v kemijskih reakcijah, kot je rjavenje železa, je pomembno za razumevanje enega od ključnih znanstvenih konceptov. Poučevanje in učenje o fizikalnih in kemijskih spremembah, vključno s klasifikacijo med njima, bi morali obravnavati kot kontinuum in razvijati sposobnosti opazovanja ter oblikovanja lastnih pogledov na vrsto sprememb in težav pri njihovi razvrstitvi. V predstavitvi bomo raziskali nekaj najpogostejših napačnih predstav o fizikalnih in kemijskih spremembah, vključno z napačnim prepričanjem, da so vse spremembe, ki vključujejo spremembo stanja, kemijske spremembe, in napačno predstavo, da vse kemijske spremembe vključujejo vidne spremembe v videzu snovi. Poleg tega bomo razpravljali tudi o strategijah za odpravljanje teh napačnih predstav pri pouku.