Odprta učilnica: obetavne prakse v poučevanju in učenju o podnebnih spremembah

V odprti učilnici bo sodelovalo 20 zavodov s predstavitvijo podnebju prijaznih aktivnosti, ki potekajo v okviru projekta Podnebni cilji in vsebine, ki ga vodi ZRSŠ in financirata ministrstvi MOPE in MVI. Projekt je eden izmed korakov k uresničevanju vizije in ciljev trajnostnega razvoja, s katerim naslavljamo podnebne spremembe, njihovo blaženje ter prilagajanje v kontekstu vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. V okviru projekta se tako na zavodih odvijajo različne, trajnostno obarvane dejavnosti, ki bodo predstavljene v sklopu odprte učilnice. Vabljeni k ogledu in širjenju dobrih idej.

Zavodi, ki bodo predstavili dejavnosti: Gimnazija Moste; Gimnazija Tolmin; Gimnazija Vič; SŠ Veno Pilon Ajdovščina; OŠ Košana; OŠ Venclja Perka; OŠ Cvetka Golarja Ljutomer; OŠ Dobje; OŠ Dragomelj; OŠ Ivanjkovci; OŠ Kajetana Koviča Poljčane; OŠ Karla Destovnika – Kajuha; OŠ Košana; OŠ Kungota; OŠ Nove Jarše; OŠ Sveti Jurij; Vrtec Beltinci; Vrtec Pedenjped Novo mesto; Vrtec pri OŠ Puconci, enota Mačkovci; Vrtec Pobrežje Maribor; Vrtec Trbovlje, BC Naklo, OŠ Artiče, Vrtec Galjevica