Okoljski odtis

Lea Avguštin in Alenka Gabrovec, ZRSŠ

Že več kot 50 let prebivalci Zemlje porabimo bistveno več virov okolja kot jih lahko Zemlja obnovi. Letos bomo v Sloveniji že 18. aprila porabili vse vire. Kaj lahko sami naredimo za zmanjšanje ekološkega odtisa? Kaj sploh je ekološki odtis in kako ga lahko izračunamo? Kaj vse je pri izračunu upoštevano? Na tovrstna vprašanja bomo iskali odgovore na delavnici »Merjenje ekološkega odtisa«. 

Udeleženci naj s seboj prinesejo mobilni telefon.