Okrogla miza: Kaj si želimo s prenovo učnih načrtov za naravoslovne predmete?

Moderatorke: Andreja Bačnik, Simona Slavič Kumer in Bernarda Moravec 

Razpravljalci-ke: Stanka Preskar, ZRSŠ, Branko Slivar, ZRSŠ, Tone Meden, FKKT UL, Aleš Mohorič, FMF, Andreja Špernjak, NMF UM, Andrej Flogie, FNM UM, Janja Majer Kovačič, FNM UM, Saša Kregar, ZRSŠ, Radovan Krajnc, ZRSŠ, Goran Bezjak, OŠ Solkan in Dževdeta Dervić, Druga Gimnazija Sarajevo, BiH

Te dni v Sloveniji aktivno nadaljujemo s prenovo UN za OŠ in gimnazije s formiranjem Predmetnih kurikularnih komisij. S tem namenom na okrogli mizi odgovarjamo na vprašanje: Kaj si želimo s prenovo učnih načrtov za naravoslovne predmete? Izpostavili oz. opozorili bomo na pomembna področja prenove UN za naravoslovne predmete od  znanja (nivoja ter razmerja med uporabnim in konceptualnim znanjem), razvijanja spretnosti oz. veščin (z vključevanjem izkušenj, posebej eksperimentalnega dela) vse do odnosa do naravoslovja in učenja le tega. Izpostavili bomo vključevanje skupnih ciljev trajnostnega razvoja in digitalnih kompetenc v UN, pa umetne inteligence in še česa, ter povprašali po izkušnjah s prenovo v soseščini. 

V posebnem formatu okrogle mize bo sodelovalo 11 razpravljavk/-cev, ki bodo s tri do pet minutnimi iztočnicami izpostavljali posamezne vidike prenove UN za naravoslovne predmete. Kot aktivni trinajsti razpravljavec/-ka boste sodelovali tudi vsi udeleženci/-ke okrogle mize, z odgovarjanjem na interaktivna vprašanja ter tako s svojimi odgovori, mnenji in premisleki prispevali k razpravi in posledično uspešnejši prenovi UN.