Podnebni dvig gladine morja in napovedovanje obalnih poplav v severnem Jadranu

Matjaž Ličer, NIB

Podnebne spremembe bodo do konca stoletja povzročile dvig globalne srednje gladine za 0.3 m – 1.0 m, ekstremni scenariji pa napovedujejo tudi dvig gladine nad 1.5 m. Dvig za 30 cm za slovensko obalo pomeni več desetkratno povečanje pogostosti poplav, dvig za en meter pa vsakodnevne poplave z intenzivnostjo, za katero je danes izdano rdeče opozorilo Agencije RS za okolje. V prispevku bom predstavil lokalne posledice podnebnih projekcij, fizikalne mehanizme nastanka obalnih poplav v severnem Jadranu, ter nekaj načinov, kako danes poplavne dogodke napovedujemo s fizikalnimi numeričnimi modeli ter globokim učenjem.