Podnebno kompetenten učenec/-ka in učitelj/-ica

Darja Piciga

Mladina in odrasli se skoraj vsakodnevno srečujemo z opozorili na naraščajočo kompleksnost čedalje bolj ogrožajočih okoljskih izzivov, soodvisnih z gospodarskimi in družbenimi izzivi: od podnebne krize, upada biodiverzitete in izgub naravnih ekosistemov do gospodarskih in družbenih kriz. Hkrati z zeleno revolucijo, ki že poteka (od trajnostnih inovacij do sistemskih ukrepov na različnih ravneh), vsi ti izzivi zahtevajo drugačne kompetence tako učencev kot učiteljev. Na globalni ravni najdemo široko sprejete podlage za ta premik v procesih pod okriljem ZN, kot je razvoj VITR. V EU nastajajo dragocene usmeritve in gradiva v okviru Evropskega zelenega dogovora – v l. 2022 tudi za podporo zelenemu prehodu v vzgoji in izobraževanju s Priporočili Sveta in GreenComp, Evropskim okvirom kompetenc za trajnostnost. Ta okvir bomo predstavili s konkretnimi primeri z vidika kompetenc učenca in učitelja ter z nasveti za vire (gradiva, ustanove in organizacije, projekti, …), s katerimi si učitelj lahko pomaga pri pripravi učencev na zeleni prehod, s poudarkom na blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Posebno pozornost bomo namenili 2. in 3. področju GreenComp, kot sta sistemsko mišljenje za obvladovanje kompleksnosti in pismenost za prihodnost. Oprli se bomo tudi na zakladnico znanja v poročilih EEA (zlasti SOER 2020, zadnje evropsko poročilo o okolju).