Pogled mladih na podnebne spremembe

Mia Zupančič in Eva Kotnik, Mladinski svet Slovenije

Na sekcijskem predavanju bomo z različnih vidikov predstavili pogled mladih tako na reševanje podnebnih sprememb kot tudi na prilagajanje na le te. Ozavestili bomo napredek na tem področju in spremembo vloge mladih pri iskanju in sooblikovanju rešitev za reševanje klimatskih izzivov. Seznanili vas bomo s pogledom mladih na trajnostno mobilnost, kaj je potrebno za njeno nadgradnjo in kaj prinašajo novosti znotraj dnevne mobilnosti, ki so se pojavile v zadnjih letih. Orisali bomo drugačne možnosti ravnanja z odpadki in drugačnega odnosa do odpadkov ter odpirali vprašanja, kaj pravzaprav pomeni podnebno pravično ravnanje z odpadki, ki jih proizvedemo. Poleg vseh naštetih tem pa se ne bomo izognili niti odnosu do potrošništva, industrije, modernega načina življenja ter možnosti zmanjševanja teh dobrin z namenom iskanja resnih rešitev na tem področju. Vsa področja, ki smo jih navedli, bomo obravnavali tako skozi vidike posameznika kot zakonodajnih postopkov. Poleg podnebja, okolja in obnovljivih virov energije pa bo izpostavljen tudi širši pomen besede trajnost, ki ga zagovarjamo v Mladinskem svetu Slovenije, saj se ob pomembni tematiki okoljske problematike pozablja na ostale vidike trajnosti, ki so posredno ali neposredno vezane tudi na okolje. To so med drugim tudi področja duševnega  zdravja, zaposlovanja in reševanja stanovanjske problematike mladih.