Polimeri in trajnostni razvoj

Irena Pulko, FTPO

Plastika je ob kovinah, lesu in keramiki izredno pomemben material v našem vsakdanjem življenju. Ob nepremišljeni rabi in nepravilnem ravnanju pa lahko ima resne negativne vplive na zdravje ljudi in negativne učinke na okolje. Zato je cilj EU preoblikovati način oblikovanja, proizvodnje, uporabe in recikliranja plastičnih izdelkov. Sprejeta strategija za plastiko je ključni element prehoda Evrope na ogljično nevtralno družbo in krožno gospodarstvo ter bo prispevala k doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Predavanje bo obsegalo pregled virov plastike, njene porabe in ravnanja z izdelki iz plastike, ko v luči uporabnika postanejo odpadek.