Pomen odgovornega ravnanja z naravnimi viri za trajnostno prihodnost in učinkovito soočenje s podnebno krizo

Janez Potočnik, Mednarodni panel ZN za vire 

Svet se je v zadnjih desetletjih močno spremenil. Smo prva generacija, ki živi v družbeno-ekološkem sistemu globalnih razsežnosti, ki je vse bolj povezan in soodvisen. Pandemija, podnebne spremembe, internet, turizem, varnostne grožnje … so primeri globalnih izzivov s katerimi se soočamo in jih moramo nasloviti s skupnimi močmi, poglobljenim sodelovanjem in delitvijo suverenosti. Naša individualna in kolektivna odgovornost se je izzivom ustrezno povečala.Pretirana raba naravnih virov je ključni razlog za okoljske krize s katerimi se soočamo – podnebne spremembe, izginjanje biotske raznovrstnosti in onesnaževanje. Trenutno veliko pozornosti namenjamo očiščenju ponudbene strani gospodarstva, torej proizvodnih sektorjev. Izogibamo pa se vprašanjem, povezanim s pretiranim trošenjem. Ključen je odgovor na vprašanje, kako zagotoviti človeške potrebe s čim manjšo rabo energije in surovin.Mladi se posledic netrajnostnega ravnanjaravnaja zavedajo vse bolje, kar je razumljivo, saj gre za njihovo prihodnost. Dolžnost nas starejših pa je, da jih aktivno vključimo v razprave in procese odločanja in opolnomočimo za odgovorno ravnanje. Tudi skozi procese formalnega izobraževanja. Prihodnost bo zelena, ali pa je ne bo.