Posodobitev smernic za prehranjevanje v vzgojno izobraževalnih zavodih

Melita Jakelj in Irena Simčič, ZRSŠ

Posodobitev smernic za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih vodi do večje ozaveščenosti vseh deležnikov o pomembnosti uravnotežene prehrane v luči sodobnih raziskav, kar je ključno za uspešen razvoj otrok in mladostnikov in pripomore k izboljšanju njihovih kognitivnih sposobnosti, koncentracije in učne uspešnosti. V dobi odraščanja otroci in mladostniki oblikujejo prehranske navade in spoštljiv odnos do hrane, ki jih lahko prenesejo v odraslo obdobje. Posodobitev smernic za prehranjevanje v vzgojno izobraževalnih zavodih sledi načelom in ciljem trajnostnega razvoja, pomenu trajnostne prehrane in njenemu vplivu na okolje ter zdravje posameznika. Posebna pozornost je namenjena tudi zmanjševanju količin odpadne hrane in zavržene hrane. Na delavnici bomo izmenjali izkušnje o vseh izzivih in pasteh, s katerimi se na področju prehranjevanja in trajnostnega razvoja srečujemo v vsakodnevni praksi in aktivno razpravljali: – Kako lahko z raznolikim načrtovanjem vzgojno izobraževalnih dejavnosti na področju prehranjevanja in dobrim sodelovanjem ter ozaveščanjem vseh deležnikov, prispevamo k trajnostnemu razvoju. – Kako lahko otrokom in mladostnikom učinkovito predstavimo pomen trajnostne prehrane ter njen vpliv na okolje in zdravje posameznika. – Kako zmanjševati količino odpadne hrane in kam s hrano, ko ta postane odpadek. – Kako oblikujemo merljive cilje in kazalnike, s katerimi lahko spremljamo kakovost našega dela na področju prehranjevanja in uresničevanje načel trajnostnega razvoja. Melita Jakelj in Irena Simčič.