Pouk kemije analogno ali nazaj k izkušnjam

Andreja Bačnik, ZRSŠ

Vse prednosti in slabosti digitaliziranega sveta, ki ga živimo in živijo naši mladi, se vsakodnevno zrcalijo tudi v šolski praksi, toliko bolj v post-covidnem obdobju. Pri pouk naravoslovnih predmetov (posebej kemije) in pri prenovi UN za OŠ in gimnazijo smo pred novimi izzivi, kako vrniti eksperimente in izkušnje nazaj v šolo. Prav eksperimenti oz. poskusi (lat. experiri – izkusiti, poskusiti, preiskati) niso nič drugega kot dragocene izkušnje ugotavljanja ali dokazovanja, ki jih v sodobnem času tako primanjkuje, že v osnovni obliki. V prispevku bomo v luči prenove UN premišljali o iskanju ustreznih razmerij med analognim in digitalnim poukom, med uporabnim in konceptualnim znanjem ter izpostavili pomen neposrednih, konkretnih izkušenj za globje razumevanje, tudi  v okviru učenja z raziskovanjem in s tem naravoslovne pismenosti.