Pouk na prostem

 Nina Novak, ZRSŠ, Irena Kokalj in Irena Brajkovič, CŠOD  

Zunanje okolje nam omogoča, da razvijamo številne zmožnosti učencev. Naravno okolje kot učno okolje spodbuja doživljanje učencev, krepi razvoj domišljije in ponuja spodbudne pogoje za sprejemanje, razumevanje in poustvarjanje izkušenj.

Delavnica bo obravnavala pouk na prostem kot priložnost za zagotavljanje pridobivanja konkretnih izkušenj iz okolja. Predstavljene bodo dejavnosti in organizacijske rešitve učenja na prostem, v katerih učitelj spremlja in preverja, kako razmišljajo učenci, in kjer učitelj spodbuja predstavljanje in delitev dosežkov ter ugotovitev. Učno okolje na prostem omogoča upoštevanje glasu učenca, soudeležbo učencev v procesih pridobivanja znanja, razvijanje dobrih medsebojnih odnosov in veščin ter prilagajanje učenja možnostim, ki jih okolje ponuja. Pri tem učitelj daje učencem dovolj časa, da skozi lastno izkušnjo in prek opazovanja osmislijo vsebino, ustvarjajo nove izkušnje, predstavijo svoje razmišljanje in delo. V delavnici bodo predstavljene didaktične in organizacijske možnosti za zagotavljanje individualnih poti učenja za vsakega učenca na področju naravoslovja. Izpostavljena bo tudi skrb za izgradnjo odnosov med učenci in učitelji, kakor tudi odnos do učenja samega. Osnova delavnice po priročnik Pouk na prostem, ki ga je izdal Zavod RS za šolstvo. Delavnica bo izvedena na poti v Drevesno hišo v Mestnem gozdu in v njej.