Predstavitev spletnega simulatorja o energetsko podnebnih rešitvah En-ROADS

Garsia Kosinac in Iva Tajnšek, EN-LITE Društvo za spodbujanje energetske pismenosti

Simulator energetsko-podnebnih rešitev En-ROADS je interaktivno in prosto dostopno orodje, ki na podlagi odprtih podatkov (Open Data) omogoča simulacije soočanja z globalnimi energetsko-podnebnimi izzivi. S svojimi 18-imi vsebinskimi drsniki uporabniku omogoča preizkušanje različnih kombinacij ukrepov za soočanje z energetsko-podnebnimi izzivi, s ciljem zmanjšanja dviga temperature s +3,6 stopinje Celzija na največ +2 stopinji Celzija do leta 2100. Za učinkovito soočenje s podnebnimi izzivi in ublažitev njihovih posledic potrebujemo ustrezno kombinacijo raznolikih ukrepov na področju izbire virov energije in njene rabe v transportu, industriji in zgradbah, s poudarkom na energetski učinkovitosti in elektrifikaciji v teh dejavnostih, ter na družbeno-ekonomskih, tehnološko-razvojnih, gozdarskih, kmetijskih in drugih področjih. V ozadju orodja je kompleksen računalniški model sistemske dinamike, ki temelji na verodostojnih podatkih Mednarodne agencije za energijo (IEA), Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC) in številnih drugih virov. Gre za prosto dostopno orodje, ki temelji na preglednih in odprtih podatkih. Avtorji iz Climate Interactive in MIT simulator redno mesečno ažurirajo z novimi ugotovitvami iz raziskav in znanstvenih študij ter o nadgradnjah modela tudi javno obveščajo. V društvu EN-LITE smo prevedli simulator v slovenski jezik in ga v preteklem letu predstavili več kot petdesetim skupinam osmošolcev, srednješolcev, študentov ter njihovim mentorjem. Odzivi so bili zelo pozitivni.