Prehrana in trajnostnost

Stojan Kostanjevec, Martina Erjavšek, PEF UL

Obravnava trajnostnega načina prehranjevanja je povezana s pridelavo in uživanjem hrane ter vplivi na okolje in družbo. V procesu trajnostnega prehranjevanja smo pozorni na vplive, ki jih ima proizvodnja hrane na okolje in družbo, kar je povezano z izrabo naravnih dobrin, zlasti vode, zemeljskih površin in energije. Trajnostna potrošnja in uživanje hrane je povezano z uživanjem raznolikih in sezonskih živil ter lokalno pridelane hrane. Uživanje rastlinske hrane in zmerno uživanje živil živalskega izvora predstavlja prehransko vedenje, ki prispeva k zmanjševanju negativnih vplivov prehranjevanja na okolje. Trajnostno prehranjevanje je usmerjeno k zmanjševanju nastankov zavržkov hrane tako v procesu proizvodnje hrane, kakor tudi v procesu prehranjevanja. Namen predavanja je, da se udeleženci seznanijo z znanstveno podprtimi priporočili za prehranjevanje, ki pripomore k zdravju ljudi in je hkrati manj obremenjujoče za okolje. Uporabljene bodo aktivne metode pedagoškega dela, ki spodbujajo udeležence k aktivnemu sodelovanju. Izvedena bo delavnica o vplivu pridelave hrane in prehranjevalnih navad posameznika na okolje.