Prehrana prihodnosti

Samo Kreft, FFA UL

Prehrana ima vrsto vplivov na človeka: je uravnotežen vir hranil, okusna hrana predstavlja zadovoljstvo in je povod za druženje, predstavlja vir zaslužka,…. Hrana prihodnosti pa bo morala upoštevati tudi zakonitosti trajnostnega ravnanja in omejitve kapacitete našega planeta. Ljudje v razvitem svetu za hrano porabljamo vire (pridelovalno površino, vodo,…), ki za nekajkrat presegajo kapacieto planeta. Kapaciteta Zemlje le zato še zadošča za prehranjevanje vseh zemljanov, ker se prebivalci v nerazvitih predelih prehranjujejo toliko bolj skromno. Najbolj učinkovit način zmanjševanja okoljskega odtisa prehranjevanja je vključevanje čim več živil rastlinskega izvora: žit, stročnic, oreškov, zelenjave, sadja, zelišč… in vzporedno zmanjševanje porabe mesa. Dobra stran tega načina skrbi za okolje je, da hkrati tudi direktno koristimo našemu zdravju. Drugi načini zmanjševanja vpliva na okolje so še: zmanjševanje zavržene hrane, uporaba lokalne hrane in zmanševanje transporta, uporaba tehnologij z manjšim vplivom na okolje (sonaravno kmetijstvo), uživanje sezonskih, čim manj predelanih živil s čim manj embalaže. Do neke mere bo prihodnost hrane vključevala tudi uporabo sodobnih tehnologij, kot so kmetovanje v zaprtih prostorih, vertikalno kmetovanje; ter novih živil, kot so žuželke, alge, micelij gliv… Skupaj lahko ti načini zmanjšajo vpliv prehrane na okolje, pomagajo ohraniti trajnostnost našega planeta in omogočiti preživetje (pre?)veliki populaciji ljudi na Zemlji.