Prinesimo evolucijo iz podzemnega sveta v učilnico

Cene Fišer, BF UL 

V spreminjajočem se svetu se danes soočamo z obsežnim izumiranjem. Zmožnost organizmov, da se odzovejo na spremenjene razmere v okolju in tako zagotovijo nadaljevanje vrste, je eden od potencialnih mehanizmov, ki utegne ublažiti prihajajoče posledice izumiranja. Če želimo v bodoče izkoristiti praktične vidike evolucije, moramo poznati osnove te vede. Poučevanje evolucije je pogosto povezano z zgodnjimi raziskovalci, kot sta Mendel in Darwin, s tem pa tudi na primere iz tujine. Ob tem pogosto prezremo, da imamo na domačem pragu fantastičen sistem za proučevanje evolucije, kraško podzemlje in njegove prebivalce. Na predavanju se bomo osredotočili na tri elemente ključne za proučevanje evolucije in jih srečamo v podzemlju in pri podzemnih organizmih. Kraško podzemlje se v okoljskih razmerah močno razlikuje od površja, torej v njem vlada spremenjen selekcijski režim. Ta neredko pripelje do nastanka novih fenotipov, ki omogočajo preživetje v podzemlju. Če so te spremembe dedne, govorimo o adaptacijah. Posledica adaptacije je lahko prekinitev genskega pretoka s površinskim prednikom, oz. speciacijo. Večkratna vselitev površinskih prednikov v različne jame predstavlja nekakšen »naravni poskus«, ki omogoča posplošitev rezultatov. Poleg tega, da so podzemni organizmi pomemben sistem za poučevanje evolucije, so te živali tudi naša naravna dediščina, zato je prav, da najdejo pot v učilnice.