Prva učiteljska izmenjevalnica

Moderator: Radovan Krajnc

• Družabna igra: ekološko osveščen potrošnik, Maruša Brecelj, OŠ Martina Krpana Ljubljana
(Powerpoint datoteka )

• Učenje za življenje – Reševanje problemov, povezanih s cilji trajnostnega razvoja, Nina Poljanšek, OŠ Preska (Powerpoint datoteka )

• Vodna šola in vodni vrtec, Martina Bratuž, OŠ Milojke Štrukelj (Powerpoint datoteka )

• Obravnava pojava topla greda pri pouku kemije in kot pouk na daljavo, Lea Flisar Miholič, SZŠ Murska Sobota (Powerpoint datoteka )

• Medpredmetni dan na Vrhniki, Vsebnost nitratov in nitritov v izviru reke Ljubljanice (Močilnik). Nataša Pozderec Intihar, OŠ Milana Šuštaršiča• Učenec = kreator + motivator + učitelj (vir znanja), OŠ Grad, Valerija Danč
(Powerpoint datoteka )

• Activity ogljikovodikov, Asja Perhoč, OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
(Powerpoint datoteka )