Razvoj digitalnih kompetenc z uporabo računalniške merilne opreme

Dušan Klemenčič in Milenko Stiplovšek, ZRSŠ

Predstavljene bodo digitalne kompetence, ki jih lahko razvijamo pri pouku fizike. Podrobneje bodo predstavljene ideje, kako nekatere od teh kompetenc razvijati s pomočjo računalniško podprtih merjenj. Pri tem se bomo osredotočili predvsem na uporabo opreme Vernier, mobilnih naprav, krmilnika Arduino in možnosti, ki jih ponuja krmilnik Micro:bit.