S fizičnim računalništvom nad raziskovanje podnebja s trajnim znanjem

Roman Bobnarič, Lenka Keček Vaupotič, Gimnazija Ormoč,  Rok Capuder, Zavod 404 in Matija Lokar, FMF UL

Učenci želijo delati praktično, kar kliče po medpredmetnemu povezovanju. Pri tem moramo paziti, da pri vseh predmetih naslavljamo osnovna znanja, torej ne uporabljamo fizikalnih merjenj le kot vir podatkov za algoritme oziroma računalništva v luči digitalnih kompetenc.

Zaradi motivacijskega efekta je uporaba fizičnega računalništva dobrodošla, ker učencem nudi učinek takojšnje povratne informacije, podane na vizualen način. V ta namen pripravljamo več primerov, ki bi jih lahko prikazali kot praktični primer smiselnega povezovanja računalništva in informatike ter fizike . Na predavanju bo prikazan način dela z učenci na osnovnih korakih spoznavanja fizičnega računalništva. Predstavili bomo, kakšne ideje imajo dijaki, ki bi radi “reševali svet”. Čeprav se zavedajo, da ga ne morejo rešiti preko noči, se zavedajo, da že z majhnimi koraki lahko prispevajo svoj delček. Zato smo pozvani tudi k temu, da jim njihova vsakdanja orodja (kot na primer telefon) razsvetlimo v novi luči in jim približamo načine, s katerimi lahko sami opazujejo svet okoli sebe. Tako z različnimi napravami lahko merimo veliko število parametrov, s katerimi bi lahko opisovali spremembe okolja, kakor tudi spremembe našega življenja. Pri delu smo skušali izmeriti tudi vpliv tovrstnih praks na način dela in razmišljanja učencev. Ugotovitve so bile pričakovane, a tudi presenetljive.