Se bo kameleon lahko skril?

Mia Smerčnik Zala, OŠ Zagradec in Rok Capuder, Zavod 404

Na podlagi številnih raziskav, učenci in dijaki pri pouku pogrešajo praktično delo in medpredmetno povezovanje. Takšen način dela, v kolikor je izvedeno na ustrezen način, omogoča dvig ravni znanja pri vseh vključenih predmetih – v našem primeru so to kar trije: fizika, biologija in računalništvo. Uporaba fizičnega računalništva pa zaradi možnosti takojšnjih povratnih informacij in fizičnega končnega izdelka, ki dokazuje njihovo znanje in sposobnost, pri učencih in dijakih dodatno povečuje motivacijo za delo. S pomočjo preprostih odzivnih sistemov (senzor – aktuator) lahko učencem ali dijakom na nazoren način predstavimo delovanje mikrokrmilnika ter jim odpremo nova obzorja na področju fizičnega računalništva. Kameleona sestavljata senzor za zaznavo barv, ter RGB svetleča dioda, ki je vstavljena v 3D natisnjeni model kameleona. Senzor, ki se nahaja na spodnji strani, prepoznava barvo podlage, ki jo pretvori v RGB sekvenco, ta pa se nato “izpiše” preko RGB svetleče diode. Delavnica bo prikazala, kako smo se projekta lotili v okviru MINUT-a. Vsebina delavnice je lahko dober uvod v različna medpredmetna povezovanja, kjer se učitelji naravoslovnih predmetov povežejo z učiteljem informatike. Zato na delavnico vabimo biologe, fizike kot tudi računalnikarje.