Simulacija podnebnih sprememb v rastlinjaku z Micro:bitom in raziskava o primernosti
rastlin v lokalni prsti

Danijel Šic, OŠ Toneta Čufarja

Podnebne spremembe so eden najbolj perečih problemov današnjega časa in vplivajo na različne vidike našega življenja. Žal dejstva velikokrat niso dovolj, da bi ljudje podnebne spremembe resnično uzavestili, še težje pa jih je približati otrokom, ki problema ne razumejo in dejanskih sprememb niso doživeli. Za lažje razumevanje problema smo sestavili cenovno dostopen rastlinjak za krmiljenje klimatskih sprememb in testiranje primernosti rastlin za določene razmere. Komoro smo v glavnem izdelali iz materiala, ki nam je bil na voljo v šolski delavnici, dokupili smo grelec, kot krmilnik pa uporabili micro:bit z nekaterimi zunanjimi tipali. Ohišje je večinoma izdelal učenec v sklopu priprave raziskovalne naloge, občasno pa so mu pomagali učenci pri tehniki v okviru razširjenega programa. Korita z zemljo za sejanje so pripravili šestošolci pri tehniki ter gospodinjstvu skupaj z učiteljem naravoslovja. Krmiljenje smo urejali pri razširjenem programu in pri tehniki v osmem razredu. Največji izziv predstavlja krmiljenje klimatskih pogojev. Pri tem spoznavamo tipala in zajemanje podatkov ter izkoriščanje izhodnih funkcij krmilnika za dejanski vpliv na fizične naprave – v našem primeru na črpalko in ventilator. Krmiljenje zahteva tudi spoznavanje osnovnih programskih konceptov, ki učencem še niso tako zelo blizu, ker ne obstaja predmet, ki bi jih načrtno in sistematično razvijal.