Šolski ekovrtovi v praksi – ustvarjanje ŠEV v luči sedanjosti za prihodnost

Jožefa Fabjan in Anamarijo Slabe, Društvo šolski ekovrtovi

Delavnica bo temeljila na celovitem pristopu k trajnostnemu vrtu s prikazom izkustvenih praks v šolah, vključenih v program Šolski ekovrt (ŠEV), in sicer od načrtovanja vrtov do vrtnih pridelkov in zaužitja le-teh. Poudarili bomo pristop do narave in do obdelovalnih površin ŠEV. Posebej bomo izpostavili pomen kroženja kot naravnega procesa v ožjem in širšem smislu, kjer smo enakovredno vključeni tudi ljudje, na primer: – v ožjem smislu: od semena do semena; vračanje rodovitne prsti na vrt (prikaz zbiranja organskih odpadkov z vrta in različne oblike in metode kompostiranja); – v širšem smislu: rastline v krogotoku vode in zraka. Predstavili bomo tudi rezultate delovanja ŠEV v zadnjem desetletnem obdobju. Namen delavnice: – prikazati pedagoški in vzgojni pomen ŠEV, – predstaviti vključevanje ŠEV na vsa predmetna in interesna področja na šoli, – olajšati oblikovanje in dopolnjevanje ŠEV: od želja, potreb in možnosti do načrtovanja, zasaditve, pridelave in uporabe pridelkov v različnih šolskih okoljih. Ciljna skupina: učitelji-ce, ki imajo s šolskimi ekovrtovi še manj izkušenj.