Sončne elektrarne in vpliv kot postavitve na izplen električne energije

Aleš Ferlež, ŠC Celje

Učinkovito pridobivanje sončne energije je ključnega pomena, če želimo povečati izplen električne energije in si hitreje povrniti stroške investicije. Gre za zelo aktualno in pomembno področje, ki ima velik pomen pri postavitvi sončnih elektrarn. Saj bodo slednje predstavljale pomemben del proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije. Na delavnici bo prikazan postopek, kako na naši šoli izvajamo meritve izplena električne energije pri različnih tipih in naklonih sončnih elektrarn. Slednje izvajamo na merilni napravi, ki smo jo načrtovali in izdelali sami. Namen vaje je ugotoviti, kateri tip sončne elektrarne daje boljši izplen električne energije. Primerjavo izvajamo med standardnim fiksnim sistemom, dvoosnim sledilnim sistemom in zbiralno lečo, ki je povsem naša ideja. Pred izvajanjem meritev s pomočjo programa RETScreen izvajamo teoretično raziskavo velikosti izplena za posamezni sistem. Ta del bomo prikazali tudi na delavnici, kjer se bodo udeleženci najprej seznanili z osnovami sončnih elektrarn, nato pa bomo skupaj na teoretičnem primeru pokazali vpliv kota na izplen električne energije v programskem paketu RETScreen. Udeleženci za aktivno udeležbo na delavnici potrebujejo računalnik in nameščen programski paket Excel.