TIT v kontekstu digitalne družbe

Andrej Flogie, FNM UM

Področje tehnike in tehnologije ima vseskozi pomemben vpliv na razvoj in stanje sodobne družbe. Že vseskozi to področje sooblikuje naše vsakdanje življenje in neposredno vpliva na razvoj gospodarstva, šolstva, medicine …  Naloga odločevalcev in izobraževalcev šolskega prostora je z razvojnega vidika tudi ta, da v skladu z duhom časa raziskujemo, uvajamo in prilagajamo pedagoške in didaktične pristope, ki odgovarjajo na aktualne razmere v družbi. S sosobnimi pristopi nenehno spodbujamo med drugim tudi razvoj otrokovih sposobnosti, veščin in znanj, ki so kompelemtarne s potrebami časa. V izobraževanju se tehnika in tehnologija vključuje v koncept STEAM, ki združuje pet pomembnih področij in sicer: znanost, tehnologijo, inženirstvo, umetnost in matematiko. Vsako od teh področij ima svoje značilnosti in doprinos na otrokovi izobraževalni poti. Področje tehnike i tehnologije se prvenstveno osredotoča na načrtovanje in ustvarjanje procesov in izdelkov ter tako spodbujanja razvoj otrokovih finomotoričnih spretnosti, kritičnega mišljenja, ustvarjalnosti, reševanja problemov in njegovih praktičnih veščin. Če vsa področja STEAM vzpodbujajo otrokovo kreativnost, pa je posebnost področja tehnike in tehnologije še ta, da neposredno vzpodbuja in krepi otrokovo inovativnost – ustvarjanje nečesa novega. 

Predavanje naslavlja in umešča tovrstna vprašanja in izzive sodobne šole v luči hitrega razvoja sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije, vključno z umetno intelegenco.