Trajnostnost pri pouku tehnike in tehnologije

Gorazd Fišer, ZRSŠ

V sekcijskem predavanju se bom dotaknil vprašanj kot npr., kaj je trajnostnost in kaj trajnost, pa o pomenu tega in še, kako vključiti te vsebine v pouk tehnike in tehnologije. Že trenutno veljavni učni načrt ima kar nekaj tovrstnih ciljev. Nakazal bom, zakaj je jih je tako pomembno vključiti v pouk in tudi v življenje izven šole. Na vse to bom skušal odgovoriti s pomočjo konkretnega primera, »Zakaj je bolje izdelati izdelek doma oz. v šoli«, ko je to le mogoče. Primer bo temeljil na konkretnih, realnih številkah. Zakaj je bolje izdelati izdelke iz gradiv lokalnega izvora ali celo iz odpadnih gradiv. Prav tako se samodejno poraja vprašanje, kdo pa plačuje ceno za poceni izdelke iz drugih koncev sveta. Potrebna bo konkretna sprememba miselnosti vseh nas, sprememba odnosa do narave in do vseh teh vprašanj. Zato je nujno te vsebine še intenzivneje in bolj osmišljeno vključiti tudi v pouk tehnike in tehnologije v osnovni šoli.