Vpliv podnebnih sprememb na žive organizme

Mojca Dolinar, MOPE

Eden pomembnejših dejavnikov v celotnem evolucijskem razvoju živih bitij je podnebje. Spremembe podnebja v zemeljski zgodovini so spodbujale razvoj živih bitij. To dokazuje tudi raznolikost živih bitij v različnih podnebnih pasovih. Čeprav so se nekatere podnebne spremembe v zemeljski zgodovini dogajale tudi relativno hitro, so spremembe podnebja, ki jih doživljamo danes, in so posledica človekove dejavnosti, od sto do tisočkrat hitrejše kot katerekoli druge spremembe podnebja v zemeljski zgodovini. Zaradi hitrosti sprememb evolucija, ki temelji na mutacijah, ni mogoča, saj se v mnogih primerih velike spremembe zgodijo v obdobju ene generacije živih bitij. Ker se na tako velike spremembe živa bitja ne morejo prilagoditi, izumirajo. Prav zaradi zelo hitrih sprememb podnebja smo v zadnjih desetletjih priča množičnemu izumiranju tako rastlinskih kot živalskih vrst. Tudi v Sloveniji se podobno kot v svetu, zadnjih šest desetletij soočamo z zelo hitrimi in drastičnimi spremembami podnebja. V tem obdobju je povprečna temperature zrasla za 2,4 °C. Imamo bolj pogoste, daljše in močnejše vročinske valove. Zmanjšala se je polenta, povečala pa zimska količina padavin, zmanjšala se je povprečna debelina snežne odeje. Povečala se je pogostost in jakost suš, hkrati pa tudi tveganje za hudourniške poplave. Vse te spremembe vplivajo na zdravje naših ekosistemov. Številne živalske in rastlinske vrste v tako spremenjenih razmerah ne morejo več uspevati, po drugi strani pa opažamo nove oz. priseljene vrste, ki jim nove podnebne razmere ustrezajo.