Vrednotenje razumevanja bioloških konceptov

Saša Krajšek, ZRSŠ, Marija Kuraj in Marjeta Dečman, OŠ Šmarje pri Jelšah in Karolina Kumprej Pečečnik, OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem

Iz poročil o NPZ pri predmetu biologija je že več let zapored mogoče razbrati, da imajo učenke/-ci težave pri zapisovanju samostojnih odgovorov pri nalogah odprtega tipa. Da bi to težavo odpravili, smo si tudi v razvojni nalogi Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje zadali cilj, da skušamo pri učencih/-ah odpraviti ta primanjkljaj. V delavnici bomo predstavili primere učnih sklopov, ki vključujejo naloge odprtega (»razlagalnega«) tipa, v prid razumevanja bioloških konceptov, vključno s kriteriji za vrednotenje tovrstnih nalog. Ponudili bomo možnost sodelovanja pri nekaterih dejavnostih učnih sklopov, se preizkusili v zapisovanju kriterijev za vrednotenje »razlagalnih« tipov nalog ter izmenjali mnenja v diskusiji.