Z VITR do podnebnih ciljev

 Saša Kregar, ZRSŠ

Planet Zemlja se sooča s tremi medsebojno povezanimi globalnimi problemi, ki jih s svojim delovanjem, ki segajo preko planetarnih omejitev, povzroča človek: podnebne spremembe, izguba biodiverzitete ter onesnaženost zraka. 

Izobraževanje ima pri ukrepanju v zvezi s podnebnimi spremembami in ukrepanju za bolj trajnostno prihodnost izjemen pomen. V Sloveniji poleg izobraževanja za trajnostni razvoj poudarjamo tudi vzgojo posameznika za preobrazbo, ki bo učečemu se omogočila znanje, spretnosti, vrednote in odnos, da bo spremenil svoje delovanje v smeri trajnostnosti, tako na osebnem kot tudi družbenem nivoju. 

Pri tem je izjemnega pomena celostni pristop k vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj, kjer vzgojno-izobraževalna institucija vzpostavi učno okolje,  kjer se učeči uči o tem, kar živi, in živi, kar se uči (VITRza2030, Unesco 2022). Celostni pristop zahteva sodelovanje vseh deležnikov na različnih nivojih vzgoje in izobraževanja ter omogoča smiselno povezovanje treh vidikov trajnostnega razvoja: okoljskega, gospodarskega in  družbenega, pri čemer je potrebno okoljskemu vidiku nameniti posebno pozornost.