Zakaj podnebna politika potrebuje izobraževanje?

Janez Berdavs, MOPE

Glavna teza predavanja je: podnebna politika dolgoročno ne more uspešna brez kvalitetnega (javnega) šolstva in izobraževanja. Osnovni cilj podnebne politike je jasen: doseči podnebno nevtralnost do leta 2050 in omejiti učinke podnebnih sprememb na še sprejemljivo raven. Vsi ukrepi razogljičenja, ki jih izvajajo države in mednarodna skupnost, pa imajo in bodo imeli večji ali manjši vpliv tudi na posameznika oz. na široko javnost. Obenem pa manjšanje podnebnega odtisa odgovornost vsakega posameznika posebej. Iz navedenega je jasno, da sta razogljičenje in rešitev podnebne krize možna le ob močni podpori in aktivnem sodelovanju prebivalstva oz. javnosti. Ustrezne podpore javnosti ne bo možno doseči brez ustreznega znanja o podnebnih spremembah in o ukrepih za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Neznanje se odraža v podnebnem skepticizmu. Aktivnega zmanjševanja podnebnega odtisa vsakega posameznika posebej ne moremo pričakovati brez ustreznih veščin. In šele prisotnost vrednot lahko znanje in veščine pretvori v konkretno akcijo. Neobhoden predpogoj za znanje, veščine in vrednote pa je kvalitetna izobrazba. Predavanje poleg razlogov za podnebno izobraževanje v nadaljevanju opredeljuje tudi osnovne poteze in značilnosti podnebnega izobraževanja.