Zmanjševanje odpadne in zavržene hrane v VIZ

Laura Javoršek, OŠ ob Rinži

V vzgojno-izobraževalnih ustanovah se soočamo s problemom odpadne hrane, kar predstavlja finančni izziv in pritisk na naravne vire in okolje. V predavanju bomo osvetlili vzroke, zakaj nastajajo izgube hrane in odpadna hrana, ker lahko na podlagi teh ugotovitev oblikujemo strategije za zmanjšanje odpadne hrane in doseganje trajnostnih ciljev. Pridelava in predelava živil izrablja dragocene vire, kot so tla, voda, energija in goriva in je povezana z izpusti toplogrednih plinov. Zavržena odpadna hrana, ki je še užitna, predstavlja tudi pomemben socialni in etični vidik. Zmanjšanje izgub hrane in količine odpadne hrane predstavlja pozitivni gospodarski učinek za vse člene v verigi »od njive do krožnika« ter se povezuje s krožnim gospodarstvom.